10+3=103 ?

Hoe zit dat met het tiental? Er zijn nog een paar groep 3-kinderen die zich er echt het hoofd over breken. Ze vinden het lastig om te bedenken dat de 0 wel weg kan, maar dat het wel 10 blijft.

Het is inmiddels een bekend gegeven dat wanneer kinderen handelen, kijken, ruiken en andere zintuigen actief maken, ze de stof beter kunnen onthouden. Dus wordt het tijd voor een doe-reken-les op de speelplaats!

Lees verder en meer

Voor kinderen is buitenspelen onmisbaar voor een brede ontwikkeling en het spelenderwijs leren. Zo krijgt elk kind de kans zich gezond en veelzijdig te ontwikkelen.

Activiteiten van Kommee geven een nieuwe impuls aan buitenspelen.

Kijk voor Kommee-inspiratie:

Of wil je direct contact, mail dan naar: info@kommee.com

Je mag binnen 2 werkdagen reactie van ons verwachten.